Terapia Brainspotting

Czym jest Brainspotting?

Metoda Brainspotting (BSP) to innowacyjna i zaawansowana terapia, która integruje najnowsze odkrycia z zakresu neurobiologii, psychologii i terapii ciała w celu wsparcia osób w przezwyciężaniu traum i innych trudności emocjonalnych. Rozwijana przez Dr Davida Granda,  wykorzystuje interakcję między układem wzrokowym a głębokimi, podkorowymi strukturami mózgu do identyfikacji, przetwarzania i uzdrawiania trudnych doświadczeń. Jest formą terapii, która skupia się na połączeniu zasobów wewnętrznych klienta/ pacjenta z ich własnymi naturalnymi mechanizmami samoregulacji.

Jak działa Terapia Brainspotting?

Podczas sesji terapeutycznej, terapeuta wspiera Cię w odkrywaniu „brainspotów” – konkretnych punktów w polu widzenia, które są powiązane z Twoimi doświadczeniami emocjonalnymi. Poprzez skoncentrowanie uwagi na tych punktach, możemy eksplorować i uwolnić zablokowane emocje oraz uruchomić naturalne procesy samoregulacji, które prowadzą do głębokiego uzdrowienia.

Dlaczego warto wybrać Terapię Brainspotting?

  • Skuteczność: Brainspotting jest efektywną metodą terapeutyczną, która może przynieść szybkie i trwałe rezultaty.
  • Bezpieczeństwo: Terapia Brainspotting jest prowadzona w bezpiecznym i wspierającym środowisku, zapewniając Ci komfort i wsparcie podczas procesu uzdrawiania.
  • Holistyczne podejście: Brainspotting uwzględnia całościowy obraz Twojego doświadczenia życiowego, integrując aspekty fizyczne
    (ciało), emocjonalne i psychiczne.

Dla kogo?

Brainspotting, to terapia szczególnie polecana dla:

  1. Osoby z doświadczeniem traumy: osoby cierpiące na PTSD (Zespół Stresu Pourazowego), ofiary przemocy fizycznej lub psychicznej, wypadków, nadużyć, czy traumy związanej z wojną.
  2. Osoby z zaburzeniami lękowymi (w tym kliniczna wiązka „C”): osoby z  tzw. osobowością zależną czy unikającą, osoby z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, osoby z  fobiami, napadami paniki czy lękiem społecznym,
  3. Osoby cierpiące na depresję lub przewlekły stres: osoby z depresją kliniczną, nerwicą, stresem związanym z pracą lub życiem codziennym.
  4. Osoby z zaburzeniami emocjonalnymi:  osoby z problemami z regulacją nastroju czy trudnościami w radzeniu sobie z emocjami oraz dla osób wysoko wrażliwych.
  5. Osoby poszukujące rozwoju osobistego: brainspotting może być również skuteczną metodą dla osób, które pragną lepszego zrozumienia siebie, rozwinięcia swoich zasobów wewnętrznych oraz osiągnięcia większej równowagi i spełnienia w życiu.

Niezależnie od tego, czy zmierzasz się z traumą, stresem, lękiem czy innymi trudnościami emocjonalnymi, Terapia Brainspotting może być kluczem do odzyskania równowagi i odnowy w Twoim życiu oraz do odbycia wyjątkowej podróży ku głębokiemu uzdrowieniu.