Szkolenia

Certyfikowane Szkolenia Online

Przeciwdziałanie mobbingowi i zwalczanie jego skutków 
w miejscu pracy

Termin: zapytaj o termin

Czas realizacji: 9:00-13:00 (4 godz.) 

Prowadzenie sekretariatu – warsztat doskonalenia umiejętności osobistych

Termin: zapytaj o termin

Czas realizacji: 9:00-12:00 (3 godz.) 

„Trudny Klient” – warsztat doskonalenia umiejętności osobistych

Termin: zapytaj o termin

Czas realizacji: 9:00-12:00 (3 godz.) 

Asystent Rodziny – warsztat kompetencji zawodowych

Termin: zapytaj o termin

Czas realizacji: 9:00-12:00 (3 godz.)