Aktywne słuchanie

Słuchanie, to możliwość uczucia, innego niż dotyk. To zrozumienie i poznanie świata oraz  przestrzeni drugiego człowieka. Jest czymś więcej niż techniką, metodą, narzędziem. To odczuwanie wibracji, energii, pola. Daje spokój i akceptację na poziomie serca. To możliwość uczenia się nawzajem. Ziemia, szumiący las, wiatr, trzepot i śpiew ptaków, deszcz- wskażą kierunek i uwrażliwią na odkrywanie…Continue reading Aktywne słuchanie